Copyright 2014
Friday, All Rights Reserved.

Puck

Klient

inwestor prywatny

Zadanie
Wykonanie koncepcji budynku mieszkalnego z usługami w parterze. Projekt pod kierunkiem Studia Architektury Michał Majewski.
Opis
Projektowany obiekt zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej w Pucku. Koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie działki przy jednoczesnym spełnieniu restrykcyjnych wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Ceglana elewacja o tradycyjnych podziałach nawiązuje do sąsiadującej zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu współczesnego charakteru.