Copyright 2014
Friday, All Rights Reserved.

Remont Komisariatu Policji Kaprów 14

Opis
Projekt budowlany i wykonawczy remontu komisariatu Policji w Gdańsku-Oliwie. Opracowanie zawierało projekt architektoniczny,konstrukcyjny,elektryczny i teletechniczny a także uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.